Świadomość ubezpieczeniowa XXI wieku.

Świadomość ubezpieczeniowa XXI wieku.

Ogólnie mówimy o ubezpieczeniach w sposób trochę obojętny oraz wydają się one tylko wydatkiem. Osobiście postrzegam te produkty zdecydowanie inaczej i gorąco polecam ubezpieczenia dobrowolne.

Zasadniczo ubezpieczenie jest zarządzaniem ryzykiem poniesienia strat. To pozwala ludziom przenosić ryzyko na firmy ubezpieczeniowe, które akceptują je w zamian za określoną kwotę pieniędzy, nazwane składką. Wykonywanie tych płatności zapewnia ważność porozumienia stron określonych w polisie, która jest gwarancją ochrony ubezpieczonego przed stratą osobową lub finansową. Oczywiście, istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń, dlatego bardzo często nie wiemy od czego zacząć.

Nie jest to chyba właściwe usprawiedliwienie w bieżącej sytuacji rynkowej oraz obecnych możliwościach informacyjnych. Prawdopodobnie blokuje nas jedynie nasza świadomość.

Jestem przekonany, a wiem to z doświadczenia, że im większą wiedzę posiadamy na tematy związane z bezpieczeństwem swojej rodziny, jak również sąsiadów, tym sprawniej i skuteczniej ochronimy życie oraz nie zmarnujemy bardzo pracowitego okresu, w którym dochodziliśmy do długo oczekiwanej samodzielności finansowej.