Co zrobić w sytuacji wypadku samochodowego?

Co zrobić w sytuacji wypadku samochodowego?

Obowiązkowo należy sprawdzić, czy są ranne osoby i w takim przypadku bezzwłocznie wezwać pogotowie, wybierając numer 999 lub 112 (Europejski Numer Alarmowy), po czym rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy i kontynuować ją do przyjazdu ambulansu.

Oczywiście każdy z nas stara się uniknąć wypadku. Jeśli jednak coś się wydarzy, ważne jest aby być przygotowanym. Co zrobić w pierwszej kolejności?

  • Po zdarzeniu ustalić, czy jest ktoś ranny. Jeśli tak, należy natychmiast wezwać pogotowie i do jego przyjazdu udzielać pierwszej pomocy. Jeśli to możliwe, usunąć swój pojazd bezpiecznie z ruchu.

  • Następnie wymienić informacje między uczestnikami wypadku. Jeśli kierowca nie jest ranny, pobrać jego dane kontaktowe. W niektórych krajach, wszyscy kierowcy muszą posiadać przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia. Poprosić o te dokumenty. Zapisać nazwisko, adres i numer polisy ubezpieczeniowej kierowcy. Podać również informacje o sobie.

  • Ostatecznie skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń będzie wymagał dokumentacji o wypadku. Może to obejmować raport policyjny lub oświadczenie świadka.

Jeśli zawinił inny kierowca, to jego ubezpieczenie powinno obejmować odszkodowanie za powstałą szkodę. Niestety na drodze występują bardzo często nienależycie lub w ogóle nieubezpieczeni kierowcy. Osoby te mogą posiadać niewystarczającą ilość środków na pokrycie kosztów odszkodowania.