Czy można zmienić zakres ubezpieczenia bez zgody Klienta?

Ma to miejsce w ubezpieczeniach z I Działu, który został określony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na przykład, wszystkie polisy ubezpieczeniowe na życie zawierają klauzulę samobójstwa, dlatego śmierć przez samobójstwo nie jest objęte odszkodowaniem.

Ponadto, możliwe jest kwestionowanie roszczeń, które uważane są za podejrzane. Jeśli istotne fakty zostaną podane błędnie z premedytacją, wówczas polisa staje się nieważna.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus