Czym jest BLS w ubezpieczeniach?

Czym jest BLS w ubezpieczeniach?

Jest to bezpośrednia likwidacja szkód dla Klientów z wykupionym, obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) dotyczy sytuacji, w której jeden Klient posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC np. w BIAK, a drugi (sprawca szkody) w innym zakładzie ubezpieczeń i biorą oni udział w zdarzeniu drogowym.

Klient BIAK, w celu uzyskania odszkodowania, nie musi zgłaszać szkody do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, a dokładniej nie będzie musiał szukać, gdzie ubezpieczony jest sprawca, jak ma zgłosić szkodę oraz informacji na temat jej likwidacji.

BIAK przeprowadzi całą likwidację szkody szybko i bez żadnych utrudnień dla Klienta wraz z wypłatą należnego odszkodowania.