Jak określa się składki ubezpieczeniowe dla polis na życie?

Jak określa się składki ubezpieczeniowe dla polis na życie?

Uzależnione jest to od wielu aspektów, do oceny których instytucje ubezpieczeniowe gromadzą informacje dotyczące między innymi długości życia Klientów.

Ocena Klienta oparta jest na wielu czynnikach, do interpretacji których wykorzystywane są informacje tworzone w formie tabel umieralności. To określa zakładom ubezpieczeń ryzyko wystawienia polisy dla niego. Następnie ustalana jest odpowiednia stawka. Najniższe stawki są dostępne dla tych, którzy należą do najlepszej kategorii. Są to na ogół zdrowe osoby z niskim ryzykiem wystąpienia choroby.

Ubezpieczający w preferowanej kategorii płaci nieco wyższe stawki. Ich ryzyko choroby jest wyższe. Większość ludzi należy do standardowych kategorii i płaci średnie stawki. Najwyższe stawki przypisane są dla użytkowników tytoniu i innych substancji niebezpiecznych.