Jak oszustwa Klientów ubezpieczeniowych wpływają na wysokość składki?

Jak oszustwa Klientów ubezpieczeniowych wpływają na wysokość składki?

Wszystkie oszustwa, trudne i niewielkie, generują nadmierną wysokość wypłacanych odszkodowań, co wymusza na firmach ubezpieczeniowych podwyższanie składek za sprzedawane produkty.

Policja podejmuje nieustające wysiłki zmierzające do ścigania rosnącej liczby przypadków oszustw ubezpieczeniowych. Takie oszustwa, jak np. podpalenie są niezwykle kosztowne dla firm ubezpieczeniowych. Ponadto stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska.

Ale trudne oszustwa nie są jedynym zmartwieniem. Niewielkie oszustwa są rzeczywiście bardziej powszechne, choć często mniej dotkliwe. Oba rodzaje generują nadmierną wysokość odszkodowań, co z kolei przekłada się na wzrost składki dla pozostałych Klientów.

Według szefów policji przypadki nadużyć ubezpieczeniowych wymagają skomplikowanego planowania oraz wielu sprawców i w rzeczywistości są one związane z przestępczością zorganizowaną, co jest szczególnie trudne do zwalczenia. Policja ma na celu eliminowanie oszustw we wszystkich jego formach i jednocześnie zachęca zakłady ubezpieczeń, aby były ostrożne i bardzo starannie analizowały czynności sprzedażowe wśród swoich Klientów.