Jakie są zasady ubezpieczenia?

Jakie są zasady ubezpieczenia?

Obie strony umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczający i zakład ubezpieczeń, podpisują polisę w dobrej wierze, co przekłada się na stosowny poziom opłat oraz uczciwe zainteresowanie się przedmiotem ochrony.

Ubezpieczenie chroni ludzi na wiele sposobów i przed wieloma zagrożeniami, a pewne zasady mają zastosowanie w wielu branżach. Zakłady ubezpieczeń oferują odszkodowania na pokrycie strat poniesionych przez Klientów, co oznacza zapewnienie im funduszy celem rekompensaty.

Zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe i ubezpieczający nie może naruszyć warunków polisy. Oba podmioty zawierają umowę w dobrej wierze. Na przykład, zakład ubezpieczeń nie może pobierać nadmiernych opłat. Podobnie, ubezpieczony musi być uczciwie zainteresowany przedmiotem ubezpieczenia.

Ceny obowiązujące w określonych zakładach ubezpieczeń są uzależnione od charakteru zagrożenia, dlatego podmioty te oceniają częstość występowania i wysokość straty, które są w konsekwencji czynnikami decydującymi o składce.