W jaki sposób zarabiają firmy ubezpieczeniowe?

W jaki sposób zarabiają firmy ubezpieczeniowe?

Dochody zakładów ubezpieczeniowych, w ujęciu rachunkowym, to nadwyżka przychodów nad kosztami. Obie powyższe kategorie, dla tego typu instytucji, są wielkościami zmiennymi okresowo oraz trudnymi do oszacowania.

Finanse instytucji ubezpieczeniowych wymagają dokładnego przewidywania i planowania. W celu osiągnięcia zysku, zarobione składki firm ubezpieczeniowych muszą przekraczać jego wydatki. Jednak firmy te nie wiedzą ile polis zrealizuje się w danym okresie, a niektóre świadczenia powodują bardzo kosztowne wypłaty. Z drugiej strony, wielu właścicieli polis nie zgłasza roszczeń i ci właśnie Klienci generują największe dochody dla zakładów ubezpieczeniowych.

Dlatego firmy ubezpieczeniowe muszą szacować ryzyko ostrożnie. Zakładają, że część polis charakteryzuje się niskim ryzykiem i adekwatną do niego składką. Dla polityki podwyższonego ryzyka, ceny muszą odpowiednio wzrosnąć. Następnie, firmy ubezpieczeniowe muszą podejmować mądre inwestycje z ich zysków. Pomaga to chronić je przed okazjonalnymi, dużymi wypłatami.